Reklamacije in vračilo blaga (odstop od pogodbe)


Ob prijavi reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik. Registrirani kupci Marketa lahko za vsako naročilo oddajo reklamacijo v elektronski obliki. Obrazec za elektronsko oddajo reklamacij je dostopen na uporabniškem profilu Marketa, in sicer neposredno ob naročilu.
 
Neregistrirani (tudi registrirani) kupci Marketa lahko pritožbe in reklamacije sporočijo tudi na e-poštni naslov reklamacije@mikro-polo.si ali na telefon 02 614 33 12.
 

Fizične osebe

 
Kupec oziroma uporabnik Marketa (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki izdelke kupijo za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) lahko v roku petnajstih (15) dni od dneva sklenitve pogodbe oziroma nakupa sporoči, da od le-tega odstopa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
 
Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupih, katerih predmet je izdelek, ki je bil naročen specifično za določenega kupca, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe. Rok začne teči en dan po datumu prevzema blaga kupca.
 
Zahtevek vključno z vašimi osebnimi podatki ter transakcijskim računom za vrnitev kupnine izdelka pošljite na e-naslov: reklamacije@mikro-polo.si ali na naslov: Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor s pripisom »vračilo blaga«. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.
 
Če je kupec izdelke že prejel in od pogodbe odstopi, mora v 30-ih dneh od sporočila o odstopu od pogodbe prejeto blago vrniti ponudniku. Izdelke lahko uporabniki vrnejo priporočeno po pošti na naslov: Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor.
 
Edini strošek, ki v zvezi z odstopom od pogodbe bremeni kupca, je neposreden strošek vračila blaga. Vsa že opravljena plačila skupaj s prvotno poštnino bomo kupcu povrnili najkasneje v 30 dneh na bančni račun, ki ga navede ob morebitnem vračilu izdelkov.
 
Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov je na voljo naš reklamacijski oddelek, in sicer na telefonsko številko 02 614 33 12.
 
Kupec mora izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo. Za nerabljeno blago se bo štel izdelek, ki je zapakiran v originalni embalaži, kjer embalaža ni odprta na način, ki povzroči, da je poškodovana, odstranjena ali spremenjena. Vrnjeno blago mora biti opremljeno z vsemi elementi pakiranja.
 
Poizkus vračila blaga, ki bo očitno rabljeno oz. poškodovano, bo zavrnjen in se ne bo štel kot vračilo v skladu z določili o vračilu blaga pri nakupu na daljavo, kot ga opredeljuje veljavna zakonodaja.
 
Obrazec za vračilo blaga fizičnega kupca je dostopen tukaj.

Pravne osebe

 
Čas za reklamacije količine in vidnih poškodb izdelkov lahko pravne osebe izvedejo v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga. Upoštevane bodo samo pisno oddane reklamacije.
 
Registrirani kupci Marketa lahko za vsako naročilo oddajo reklamacijo v elektronski obliki. Obrazec za elektronsko oddajo reklamacij je dostopen na uporabniškem profilu Marketa, in sicer neposredno ob naročilu in je delno predizpolnjen.

Neregistrirani uporabniki Marketa lahko reklamacijo blaga oddate tukaj. Prosimo, da izpolnite vsa obvezna polja obrazca.
 
Za vse dodatne informacije glede reklamacij je na voljo reklamacijski oddelek, in sicer na e-poštnem naslovu reklamacije@mikro-polo.si ali ne telefonski številki 02 614 33 12.