Špajza


Učinkovito upravljanje in načrtovanje zalog je velikega pomena predvsem iz razloga, da zagotovimo nemoten potek dela. V podjetju Mikro+Polo se tega zavedamo in vam kot prvi v panogi ponujamo rešitev: špajzo*. To je enostavno konsignacijsko skladišče, v katerem so izdelki, brez katerih si vašega dela ne morete predstavljati.

* špajza -e ž (a) prostor za shranjevanje laboratorijskega materiala: špajza je polna; iti v špajzo po kemikalijo; navadno s prilastkom; prostor za shranjevanje česa sploh: laboratorijska špajza.

Nabor izdelkov v Špajzi je neomejen.

Nabor izdelkov iz našega prodajnega programa je neomejen in v celoti prepuščen vam. Priporočamo vam, da v seznam špajze vključite tiste izdelke, brez katerih vaše delo ni mogoče in jih imate že danes na zalogi. Seveda lahko dodate tudi izdelke z omejenim rokom uporabe, saj vas bo špajza opozarjala na bližajoč se iztek roka uporabe in vam predlagala, da izdelke porabite po sistemu FIFO (First In, First Out). Seznam lahko med letom dopolnjujete in spreminjate, odvisno od vaših potreb in želja (priloga 1).

Avtomatsko na zalogi.

Po prejemu seznama izdelkov se bomo, glede na ocenjeno letno porabo posameznega izdelka, dogovorili o minimalni in maksimalni zalogi ter vam nato izbrane izdelke dostavili. Porabo določenega izdelka boste označili v spletni aplikaciji. Sistem bo to zabeležil in sporočil v MIKRO+POLO. Takoj, ko bo zaloga določenega izdelka padla na minimalno količino, vam bomo le-to dopolnili in tako skrbeli, da bodo vsi izdelki pri vas avtomatsko na zalogi.

Znebite se financiranja zalog.

Ob vsaki porabi izdelka boste prejeli račun. Tako bo dogovorjen plačilni rok pričel teči šele takrat, ko boste izdelek vzeli iz svoje špajze. Na ta način financiranje zalog v celoti preide na MIKRO+POLO.

Znesek na računu bo nižji.

Kako to? Ocenjena letna poraba posameznega izdelka nam omogoča, da se s proizvajalcem pogodimo za boljšo ceno in vam posledično za vsak izdelek iz špajze zaračunamo manj. Že na tem mestu vam jamčimo, da bo vaš prihranek najmanj 3%.

Storitev špajza se sklene za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja. Ob vključitvi sklenemo dogovor (pogodbo), v katerem določimo seznam izdelkov, fiksne cene in popuste, minimalne in maksimalne količine ter možnost vračila neporabljenih izdelkov.

Priloga 1: Seznam želja