VARNOST

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic lahko ponudnik preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Ponudnik prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev plačevanja preko spleta.

Za vse dodatne informacije se kupec lahko obrne na e-poštni naslov podpora@mikro-polo.si ali na telefonsko številko 080 61 40.


POLITIKA ZASEBNOSTI

S to spletno stranjo upravlja MIKRO+POLO d.o.o. Vsebine, objavljene na spletnih straneh so last MIKRO+POLO d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Prav tako si MIKRO+POLO d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

MIKRO+POLO d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. MIKRO+POLO d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. MIKRO+POLO d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

MIKRO+POLO d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti MIKRO+POLO d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Namen te politike zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, kako vaše podatke zbiramo, za katere namene jih uporabljamo, kako jih hranimo ter kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih MIKRO+POLO, d.o.o. zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto https://market.mikro-polo.si/ in povezana spletna mesta.  

MIKRO+POLO, d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema MIKRO+POLO, d.o.o., skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu MIKRO+POLO, d.o.o. določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

MIKRO+POLO, d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani MIKRO+POLO, d.o.o.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. MIKRO+POLO, d.o.o. ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.


LASTNIK IN UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV

Pojem »ponudnik«, »lastnik spletnega mesta«, »upravljalec osebnih podatkov« (oziroma krajše »upravljalec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

 

MIKRO+POLO, D.O.O.
Zagrebška cesta 22
2000 Maribor

Slovenija

E-naslov: podpora@mikro-polo.si
Telefon: 080 61 40

 

Opomba: V definiranju te politike zasebnosti se uporablja termin »upravljalec«, medtem ko se (lahko) v ostalih pojasnilih splošnih pogojev uporablja pojem »ponudnik«.

 

UPORABNIKI IN SPLETNO MESTO

Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja to spletno mesto in povezana spletna mesta MIKRO+POLO, d.o.o..

Spletno mesto

Uporabnik spletnega mesta MIKRO+POLO, d.o.o.  je vsak uporabnik, ki uporablja spletno mesto https://market.mikro-polo.si/ (v nadaljevanju »Market«) in katerokoli od povezanih spletnih mest:

http://www.mikro-polo.si/ 

http://www.mikro-polo.com/

http://www.mikro-polo.com/ba/

http://www.labinterior.si/

http://www.labinterior.de/

http://www.labinterior.eu/

http://www.varjenje.net/

 

OSEBNI PODATKI: ZBIRANJE, OBDELAVA IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

Osebni podatki, ki jih pridobimo od vas na podlagi vašega izrecnega soglasja ob registraciji v Market, ki jih navedete ob naročilu v Marketu ali jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, so shranjeni v elektronski zbirki osebnih podatkov, predvsem so zbrani na spletni strani (oz na strežniku ponudnika, kjer gostuje spletno mesto) ter v drugih bazah podjetja (SAP ERP, SAP CRM). Spletne strani za naročilo izdelkov, prenosi informacij ter zbirke podatkov so zaščitene in ustrezno tehnično zavarovane oz. elektronsko varovane, dostop do njih pa imajo le pooblaščeni zaposleni v podjetju MIKRO+POLO, d.o.o.

 Upravljalec za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev Marketa, pri uporabnikih, ki so tudi kupci v spletni trgovini (fizične in pravne osebe) pa še: ime in priimek, (služben) e-poštni naslov, (služben) kontaktni telefon, primarni (služben) naslov in (službene) naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije v zvezi z naročili. Upravljalec osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom), drugih pogodbenih obveznosti ter ostalo z naročilom oz. pogodbenimi obveznostmi povezano in potrebno komunikacijo.

Upravljalec bo osebne podatke uporabljal tudi za potrebe analize obiska in na podlagi tega izboljšanja spletnih vsebin, za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih ter poslovnega in ciljnega trženjskega obveščanja o ponudbi in novostih iz področja dela upravljalca.

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika, pa osebni podatek v obliki IP naslova. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimizirani obliki in kot takšni niso neposredno povezljivi z uporabniki. S temi podatki razpolaga Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjetje Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov.

Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov je podrobneje opisana v nadaljevanju.

 

REGISTRIRANI UPORABNIKI

Spletno mesto omogoča tudi prijavo za t.i. registrirane uporabnike, ki lahko do vsebin za potrebe naročanja izdelkov in vpogleda v dodatne in glede na pogodbeno določene pogoje prilagojene informacije (cene, pogoji naročanja, darilni program itd.) dostopajo z uporabniškim imenom in geslom. Registracija uporabnikov se razlikuje glede na tip kupca – fizične osebe (B2C) ali pravne osebe (B2B). Ker nekateri izdelki v Marketu zaradi njihove narave in strogih zakonskih omejitev niso na voljo za prodajo mladoletnih fizičnim osebam, nekateri izdelki so za fizične kupce dobavljivi samo s podpisano Izjavo o namenu uporabe kemikalij, nekateri izdelki pa so na voljo zgolj za prodajo poslovnim (B2B) kupcem (navedeni izdelki so v Marketu ustrezno označeni), upravljalec zbira tudi dodatne osebne podatke (datum rojstva – samo fizične osebe).

Z registracijo uporabnik dovoljuje, da upravljalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja evidenco s podatki, ki jih je kupec posredoval, in sicer za neomejeno časovno obdobje.

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

 

SOGLASJE

Osebne podatke, ki jih upravljalec pridobi na podlagi vaše uporabe spletnega mesta ali ki jih posredujete ob izpolnitvi kateregakoli obrazca na tem spletnem mestu ter ob prijavi na e-novice, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Upravljalec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike zasebnosti.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe, brez omejitev.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov podpora@mikro-polo.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, kot so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.


ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih zbira upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljalca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu  in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja (SAP ERP, SAP CRM).

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, MIKRO+POLO, d.o.o. izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Kot uporabnik lahko zahtevate vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da nam pošljete sporočilo na naslov MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, Slovenija, ali na e-naslov podpora@mikro-polo.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Uporabnik, ki se je v Market registriral ter se strinjal s pošiljanjem promocijskih sporočil, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljalec osebnih podatkov bo v roku 15 (petnajstih) dni ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronskega sporočila) obvestiti uporabnika Marketa. Svojo zahtevo lahko uporabnik pošlje na e-poštni naslov podpora@mikro-polo.si.


VAŠE PRAVICE

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Svoje osebne podatke lahko uporabnik delno popravi v svojem uporabniškem profilu Marketa, ostalo pa s pisnim zahtevkom upravljalcu.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se s pisno prošnjo obrnite na nas tako, da nam pošljete sporočilo na naslov MIKRO+POLO, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, Slovenija, ali na e-naslov podpora@mikro-polo.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v roku 30 (trideset) dni oziroma v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oziroma elektronske naprave.


O PIŠKOTKIH IN NJIHOVI UPORABI NA NAŠI SPLETNI STRANI

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke  shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev;  najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.  Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več.  Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Seznam piškotkov na naši spletni strani:

MIKRO+POLO, d.o.o. zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

·       Sejni piškotki: začasni ali sejni piškotki bodo odstranjeni iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik (npr. Chrome ali Internet Explorer). Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne strani. Na primer omogočajo, da zaznamo, ali lahko vaš brskalnik zažene majhne spletne programe (imenovane »skripte«), ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti spletne strani ali omogočajo, da se spomnimo kakršnih koli preferenc, ki ste jih nastavili (kot na primer velikost črk ali nastavitev jezika).

·       Trajni piškotki: trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku, ko zaprete brskalnik. Spletna stran jih uporablja za shranjevanje informacij, na primer vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete neko mesto. Trajni piškotki v računalniku ostanejo približno 6 mesecev.

 ·       Analitični piškotki tehnologije Google Analytics: ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Te informacije uporabljamo za pripravo poročil in so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani. Piškotki informacije zbirajo v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev spletne strani, od kje so obiskovalci prišli na to spletno stran in spletne stani, ki so jih obiskali. Nekateri piškotki, določeni za ta namen, se samodejno odstranijo iz naprave, ko zaprete svoj brskalnik. Drugi se lahko ohranijo do 24 mesecev od vašega zadnjega obiska naše spletne strani. Lahko se odpoveste sledenju Google Analytics z obiskom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ime piškotka       Trajanje       Opis

EuCookieLaw
1 leto
Shrani uporabnikove preference politike piškotkov
ASP.NET_SessionId
Trajanje seje
Identifikator seje uporabnika

Google Analytics

_utma
2 leti
Google Analytics Zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami.
_utmb
30 minut
Google Analytics Zabeleži novo sejo ali novega uporabnika.
_utmz
6 mesecev
Google Analytics Dolo č a vir prometa ali ogla š evalsko akcijo.
_utmc
Trajanje seje
Google Analytics Zabeleži č as trajanja obiska.

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati  in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

PRIGLASITEV

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

 

UPORABA RAZLIČNIH OGLAŠEVALSKIH ORODIJ

Google Customer Match (»Google Ujemanje Strank«)

Trženje izdelkov in storitev, ki jih nudimo, se lahko izvaja z uporabo orodja Google Ads Customer Match. Google Ads Customer Match je orodje, ki omogoča Upravljavcu naložiti zgoščeno bazo e-poštnih naslovov (zgoščen seznam strank) v Googlova orodja z namenom preveritve, ali so bili za Googlove storitve (npr. YouTube, Gmail, drugo) ustvarjeni uporabniški računi z uporabo istih e-poštnih naslovov. V primeru potrditve enakosti e-poštnih naslovov se lahko uporabnikom Googlovih storitev po prijavi v račun prikažejo Upravljavčevi oglasi.


Iz programske opreme za trženje v Googlova orodja v šifrirani obliki pošljemo vaš elektronski naslov. Ti podatki se kasneje v Cutomer Match procesu anonimizirajo. V kolikor se podatki ujemajo in v kolikor niste ugovarjali takšnemu oglaševanju, bo Google poskrbel, da se vam prikazuje oglas, ki je prilagojen vam.

Google omogoča, da se sami opredelite, ali želite, da se vam prikazujejo prilagojeni oglasi. V kolikor želite preveriti, ali prejemate prilagojene oglase in/ali spremeniti nastavitve, lahko to storite prek naslednje povezave: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en.AVTORSKE PRAVICE

S to spletno stranjo upravlja MIKRO+POLO, d.o.o. Vsebine, objavljene na spletnih straneh https://market.mikro-polo.si/ so last MIKRO+POLO, d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si MIKRO+POLO, d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin.

 

PRIDRŽKI

MIKRO+POLO, d.o.o. bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. MIKRO+POLO, d.o.o. tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. MIKRO+POLO, d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

MIKRO+POLO, d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti MIKRO+POLO, d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

      

VELJAVNOST

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.