Pogoji e-poslovanja


SPLOŠNE DOLOČBE

S spletno aplikacijo Market (v nadaljevanju tudi Market) upravlja podjetje Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, ki je ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju ponudnik).

Splošni pogoji e-poslovanja (v nadaljevanju tudi splošni pogoji) določajo delovanje spletne aplikacije Market, pravice in obveznosti kupca (torej podjetij in organizacij - pravnih oseb ter fizičnih oseb) in aplikacije ter urejajo poslovni odnos med ponudnikom in kupcem na področju dobave materiala in storitev za potrebe kupca oziroma uporabnika.

Določajo torej pogoje spletnih nakupov preko Marketa (market.mikro-polo.si) in so sestavni del izpolnjenega registracijskega obrazca. Splošni pogoji so dostopni v Marketu (market.mikro-polo.si).

Ponudnik in uporabnik (kupec) sta poslovna partnerja na področju dobave materiala in storitev. Ponudnik je upravitelj internetne spletne aplikacije Mikro+Polo Market, namenjene elektronskemu poslovanju s podjetji in organizacijami ter fizičnimi osebami.

Z uporabo spletne aplikacije Market uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev e-poslovanja in potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Slike, objavljene v Marketu so simbolične. Bistvene lastnosti izdelkov, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila, dobave ter roku dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila.

Splošni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do izdaje nove verzije. Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, če je le možno v korist kupca.

Splošni pogoji e-poslovanja preko spletne aplikacije Market so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 

Osnovni pojmi:

 • "kupec/uporabnik" - fizična ali pravna oseba, ki v spletni aplikaciji ponudnika oz. spletnem mestu Market kupi izdelke iz asortimana ponudnika,
 • "osebni podatki" so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov.

 

NAČIN POSLOVANJA

Ponudnik v Marketu omogoča naročanje opreme poslovnim kupcem (podjetjem in organizacijam) ter fizičnim kupcem (končnim potrošnikom). Naročanje blaga v Marketu je omogočeno le elektronsko, torej preko spletne strani market.mikro-polo.si.

Če med ponudnikom in pravnim kupcem (podjetjem ali organizacijo) obstajajo posebni pogoji poslovanja (količinski popusti, posebne akcijske cene, brezplačna dostava izbranih izdelkov za naročila v vrednosti več kot 50 eur ter posebni komercialni popusti za večje kupce) se ti v celoti prenesejo v Market.

Kupec, ki je pravna oseba, za namen naročanja blaga v Marketu pooblasti osebo, ki svoje podatke vpiše v uporabniški profil kupca v Marketu. Zakoniti zastopnik kupca potrjuje, da ima ta oseba ustrezna pooblastila za naročanje blaga. Ponudnik in kupec s tem dogovorom omogočata učinkovito in varno sodelovanje, saj ju na področju nakupa na daljavo ne varuje Zakon o varstvu potrošnikov.

S temi pogoji e-poslovanja se poslovna partnerja (ponudnik in kupec) dogovorita, da vsakokratno elektronsko naročilo, ki ga kupec odda v Marketu, šteje kot zavezujoča naročilnica. V želji po čim hitrejši obdelavi naročil in dobavi blaga se ponudnik in kupec strinjata, da za realizacijo naročila ni potrebna naročilnica v fizični obliki.

Ponudba, pridobljena preko spleta je neobvezujoča in uporabnika ne obvezuje, da bo le-to potrdil v naročilo.

S klikom na gumb »Pojdi na blagajno« kupec izjavlja:

 • da je v skladu z zakonom za nakup določenih izdelkov starejši/starejša od 18 let,
 • da mu ni odvzeta poslovna sposobnost,
 • je seznanjen z uporabo nevarnih izdelkov kategorije Sigma - Aldrich,
 • da izdelke iz kategorije Sigma – Aldrich uporablja na lastno odgovornost, na podlagi izpolnjene in podpisane Izjave o namenu uporabe kemikalij. 

 

TOČNOST PODATKOV

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev,
 • pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način in rok dostave),
 • vse cene, ki so določene jasno in nedvoumno,
 • način plačila in dostave.

Ponudnik in kupec se dogovorita, da sta vsak zase odgovorna za vsebino v Marketu. Ponudnik zagotavlja, da so vsi podatki o cenah in dobavi v trenutku potrditve naročila točni. O morebitnih spremembah ali napakah bo ponudnik kupca obvestil pred realizacijo naročila ter mu omogočil odstop od naročila oziroma ponudil alternativo.

Kupec zagotavlja, da je v uporabniškem profilu kupca v Marketu vpisana vsakokratna pooblaščena oseba za naročanje blaga. Kupec sam poskrbi za spremembo podatkov v profilu in prenos pooblastil na drugo osebo, v kolikor pride do zamenjave pooblaščene osebe.

Informacija o zalogi izdelkov je informativne narave, velja v trenutku priprave ponudbe in ne pomeni rezervacije količin.

Vse fotografije izdelkov v spletni aplikaciji Market so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Kataloške številke so interne narave in ne jamčijo proizvajalca. Pridržujemo si pravico do manjših napak v opisih lastnosti in cenah izdelkov. V primeru napak bo ponudnik kupcu omogočil zamenjavo naročenega izdelka.   

 

CENE

Cena izdelka, morebitna trošarina na izdelek ter strošek obdelave in pošiljanja naročila so razvidni v samem naročilu, še preden se le-ta zaključi. Prav tako bodo vsi podatki o spletnem naročilu posredovani na e-poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji v Market. Vsi ti podatki so dostopni v profilu uporabnika, natančneje v zavihku »Moja naročila«.

Če član avtomatičnega obvestila o podrobnostih naročila ne prejme, obstaja možnost, da je navedeni e-naslov napačen. V takšnem primeru vas prosimo, da nas kontaktirate na:

 

Vse cene v Marketu so v evrih in:

 • za registrirane poslovne (B2B) kupce oziroma uporabnike ne vsebujejo DDV-ja,
 • za neregistrirane poslovne (B2B) kupce in fizične (B2C) kupce vsebujejo DDV.

 

Cene ne vsebujejo stroškov obdelave in dostave, le-ti so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila (košarica), v potrditvenem elektronskem sporočilu in v profilu uporabnika, natančneje v razdelku »Moja naročila«.

Cene za izdelke kategorije »Neverjetno« veljajo izključno do odprodaje zalog posameznega izdelka. Zaloga je omejena, velja v trenutku priprave ponudbe in ne pomeni rezervacije količin.  

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo/«ZADEVA: Obvestilo o oddanem naročilu / Mikro+Polo Market«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

 

PLAČILA

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 

FIZIČNE OSEBE

 • spletno plačilo ob potrditvi naročila: MASTERCARD, MAESTRO, ACTIVA, VISA, VISA ELECTRON in AMERICAN EXPRESS,
 • plačilo po predračunu (UPN) z nakazilom na TRR ponudnika,
 • plačilo po povzetju izdelkov.

Izjema so izdelki, ki zahteva podpisano Izjavo o namenu uporabe kemikalij; pri nakupu teh izdelkov je edina možnost plačila plačilo po predračunu.

Plačilne metode so enake tako za registrirane kot neregistrirane kupce Marketa.

 

PRAVNE OSEBE

 • znani kupci, ki so v Market registrirani:
  • dogovorjeni plačilni pogoji,
  • spletno plačilo ob potrditvi naročila: MASTERCARD, MAESTRO, ACTIVA, VISA, VISA ELECTRON in AMERICAN EXPRESS,
  • plačilo po predračunu (UPN) z nakazilom na TRR ponudnika,
  • plačilo po povzetju izdelkov.
 • znani kupci, ki v Market niso registrirani:
  • spletno plačilo ob potrditvi naročila: MASTERCARD, MAESTRO, ACTIVA, VISA, VISA ELECTRON in AMERICAN EXPRESS,
  • plačilo po predračunu (UPN) z nakazilom na TRR ponudnika,
  • plačilo po povzetju izdelkov.
 • novi kupci (registrirani in neregistrirani):
  • spletno plačilo ob potrditvi naročila: MASTERCARD, MAESTRO, ACTIVA, VISA, VISA ELECTRON in AMERICAN EXPRESS,
  • plačilo po predračunu (UPN) z nakazilom na TRR ponudnika,
  • plačilo po povzetju izdelkov.

 

Plačilna metoda izdelkov iz darilnega programa do darilne točke, pridobljene s spletnimi nakupi preko Marketa.

Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku ponudnika in je za registrirane uporabnike Marketa v vsakem trenutku dostopno v njegovem uporabniškem profilu in se hrani za čas, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila oziroma zapadle obveznosti.

Oddana naročila se obdelujejo od ponedeljka do četrtka med 7.30 in 16.00 ter v petek med 7.30 in 15.00 uro, in sicer po vrstnem redu oddanih naročil.


OMEJITVE PRI NAKUPU

Nekateri izdelki v spletni aplikaciji Market zaradi njihove narave in strogih zakonskih omejitev niso na voljo za prodajo mladoletnih fizičnim osebam, nekateri izdelki so za fizične kupce dobavljivi samo s podpisano Izjavo o namenu uporabe kemikalij, nekateri izdelki pa so na voljo zgolj za prodajo poslovnim (B2B) kupcem.

Navedeni izdelki so v Marketu ustrezno označeni oziroma se iz košarice s klikom na gumb avtomatično ostranijo s seznama izdelkov (naročila). 

Za izdelke, navedene v tem segmentu velja, da mora kupec, ki je fizična oseba, zagotoviti:

 • da je v skladu z zakonom za nakup določenih oziroma nevarnih izdelkov starejši/starejša od 18 let,
 • je seznanjen z uporabo nevarnih izdelkov iz kategorij »Sigma – Aldrich« in »Farmacevtika – Učinkovine in pomožne snovi«,
 • da izdelke iz kategorije »Sigma – Aldrich« in »Farmacevtika – Učinkovine in pomožne snovi« uporablja na lastno odgovornost, na podlagi izpolnjene in podpisane Izjave o namenu uporabe kemikalij. 

 

Vsi znaki za nevarnost, ki specificirajo nevarne izdelke iz kategorije »Sigma - Aldrich« so dostopni in opisani na spletni strani www.sigmaaldrich.com, kjer so dostopni tudi varnostni listi v slovenskem jeziku.

Za naročila izdelkov iz kategorij »Sigma – Aldrich« in »Farmacevtika – Učinkovine in pomožne snovi« si pridržujemo pravico, da po prejemu podpisane Izjave o namenu uporabe kemikalij zaradi nevarne narave izdelkov naročilo fizičnih kupcev zavrnemo, kupnino pa v celoti vrnemo na bančni račun kupca. 

 

GARANCIJA

Garancijo za izdelke ponudnik zagotavlja skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

 

REKLAMACIJE IN VRAČILO BLAGA (ODSTOP OD POGODBE)

Ob prijavi reklamacije se napiše reklamacijski zapisnik. Registrirani kupci Marketa lahko za vsako naročilo oddajo reklamacijo v elektronski obliki. Obrazec za elektronsko oddajo reklamacij je dostopen na uporabniškem profilu Marketa, in sicer neposredno ob naročilu.

Neregistrirani (tudi registrirani) kupci Marketa lahko pritožbe in reklamacije sporočijo tudi na e-poštni naslov reklamacije@mikro-polo.si ali na telefon 02 614 33 12.

 

FIZIČNE OSEBE

Kupec oziroma uporabnik Marketa (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki izdelke kupijo za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) lahko v roku petnajstih (15) dni od dneva sklenitve pogodbe oziroma nakupa sporoči, da od le-tega odstopa, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupih, katerih predmet je izdelek, ki je bil naročen specifično za določenega kupca, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe. Rok začne teči en dan po datumu prevzema blaga kupca.

Zahtevek vključno z vašimi osebnimi podatki ter transakcijskim računom za vrnitev kupnine izdelka pošljite na e-naslov: reklamacije@mikro-polo.si ali na naslov: Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor s pripisom »vračilo blaga«. Sporočilo je pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Če je kupec izdelke že prejel in od pogodbe odstopi, mora v 30-ih dneh od sporočila o odstopu od pogodbe prejeto blago vrniti ponudniku. Izdelke lahko uporabniki vrnejo priporočeno po pošti na naslov: Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor.

Edini strošek, ki v zvezi z odstopom od pogodbe bremeni kupca, je neposreden strošek vračila blaga. Vsa že opravljena plačila skupaj s prvotno poštnino bomo kupcu povrnili najkasneje v 30 dneh na bančni račun, ki ga navede ob morebitnem vračilu izdelkov.

Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov je na voljo naš reklamacijski oddelek, in sicer na telefonsko številko 02 614 33 12.

Kupec mora izdelke vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo. Za nerabljeno blago se bo štel izdelek, ki je zapakiran v originalni embalaži, kjer embalaža ni odprta na način, ki povzroči, da je poškodovana, odstranjena ali spremenjena. Vrnjeno blago mora biti opremljeno z vsemi elementi pakiranja.

Poizkus vračila blaga, ki bo očitno rabljeno oz. poškodovano, bo zavrnjen in se ne bo štel kot vračilo v skladu z določili o vračilu blaga pri nakupu na daljavo, kot ga opredeljuje veljavna zakonodaja.

Obrazec za vračilo blaga fizičnega kupca je dostopen tukaj.

PRAVNE OSEBE

Čas za reklamacije količine in vidnih poškodb izdelkov lahko pravne osebe izvedejo v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga. Upoštevane bodo samo pisno oddane reklamacije.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri nakupih, katerih predmet je izdelek, ki je bil naročen specifično za določenega kupca, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ki je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe. Rok začne teči en dan po datumu prevzema blaga kupca.

Registrirani kupci Marketa lahko za vsako naročilo oddajo reklamacijo v elektronski obliki. Obrazec za elektronsko oddajo reklamacij je dostopen na uporabniškem profilu Marketa, in sicer neposredno ob naročilu in je delno predizpolnjen.

Za vse dodatne informacije glede reklamacij je na voljo reklamacijski oddelek, in sicer na e-poštnem naslovu reklamacije@mikro-polo.si ali ne telefonski številki 02 614 33 12.

 

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke uporabnika ter podatke o nakupnih navadah kupca uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam. Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oziroma elektronsko varovani.

Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

Ponudnik za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev Marketa, pri registriranih uporabnikih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije oziroma naročil s ponudnikom. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.
Ponudnik bo osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja.

Uporabnik, ki se je v Market registriral ter se strinjal s pošiljanjem promocijskih sporočil, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronskega sporočila) obvestiti uporabnika Marketa. Svojo zahtevo lahko uporabnik pošlje na e-poštni naslov market@mikro-polo.si.

Uporabnik baze podatkov je družba Mikro+Polo d.o.o. in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oziroma elektronske naprave.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko delno popravi v svojem uporabniškem profilu Marketa, ostalo pa s pisnim zahtevkom ponudniku.

 

POGOJI IN SPLOŠNE DOLOČBE TER INFORMACIJE O REGISTRACIJI

Registracija:

 • vsak registriran uporabnik Marketa ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se vpiše v sistem; geslo je znano le uporabniku,
 • uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu,
 • za potrebe e-poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:
  • ime in priimek,
  • naslov in kraj bivanja,
  • e-poštni naslov,
  • uporabniško ime (ki je ali enako e-poštnemu naslovu oziroma ga uporabnik določi sam),
  • geslo v skriti obliki,
  • ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v registracijski obrazec na spletnem mestu Marketa,
  • z registracijo uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma avtomatična sistemska obvestila. V kolikor ob registraciji označi za to namenjen okvirček pa soglaša tudi s sprejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah ter predstavitvah novih izdelkov.

Za točnost in vsebino podatkov, ki jih uporabnik vnese v spletni registracijski obrazec, ponudnik ne odgovarja. Ponudnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo. Prav tako ponudnik ni odgovoren v primeru, da podatki niso pristni; resničnost podatkov uporabnik zagotavlja z lastnoročnim podpisom.

Odgovornost za izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla je na strani uporabnika, zato vse posledice, škodo in stroške izgube, kraje ali zlorabe osebnega gesla nosi izključno uporabnik. Ponudnik v zvezi z izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla ne prevzema nobene odgovornosti.

Vsak registriran uporabnik dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (zgolj navedenih osebnih podatkov kot navedenih v 2. odst. 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov) za potrebe izpolnitve naročila in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja in preučevanja nakupnih navad v Marketu.

 

PREKINITVE

Ponudnik ima možnost in pravico ugodnosti, ki jih ponuja kupcu, skladno s svojo poslovno politiko kadarkoli prilagajati.

Ponudnik lahko ugodnosti kupcu tudi ukine in prekine možnost elektronskega poslovanja, in sicer v primeru, ko kupec ne omogoča učinkovitega poslovanja (ne plačuje svojih obveznosti, ne skrbi za ažurnost svojih podatkov v uporabniškem profilu).

Kupec lahko elektronsko naročanje kadarkoli prekine in se odpove vsem obvezam in ugodnostim iz teh pogojev poslovanja, vendar le pod pogojem, da nima nobenih odprtih obveznosti in naročil do ponudnika.

 

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost - vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda ali neposredno preko Marketa, ali preko e-poštnega naslova (reklamacije@mikro-polo.si) ali pisno na naslov ponudnika: Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo.  Če sporazumna rešitev ni možna, se za rešitev spora uporabi stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Splošni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do izdaje nove verzije.

 

 

Maribor / 15.5.2015; verzija 4