O podjetju


Sedež podjetja


Naziv podjetja:
Mikro+Polo družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Naslov:
Zagrebška cesta 22 , 2000 Maribor, Slovenija
 
Telefon:
+386 / 2 614 33 00
Faks:
+386 / 2 614 33 20
E-pošta:
podpora@mikro-polo.si
Splet:
www.mikro-polo.si

TRR:


SI56 3300 0000 5212 674 pri HYPO
SI56 2900 0005 0676 149 pri Unicredit Bank
SI56 04515 000 1875421 pri NKBM
ID za DDV:
Matična številka: 
Vpis v sodni register: 
SI68338309
3911055000
Srg 2011/13768, Okrožno sodišče v MariboruPredstavništvo v BiH

Naziv podjetja:              Mikro+Polo d.o.o.

Naslov:
Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Telefon:
+ 387 / 33 976 960

Faks:
+387 / 33 976 969

E-pošta:
bih@mikro-polo.com

Splet:
www.mikro-polo.com/ba
Mikro+Polo je družinsko podjetje, ki ga je leta 1990 v Mariboru ustanovil gospod Vojko Podgornik. V dvajsetih letih smo zrasli v največjega slovenskega dobavitelja laboratorijskega pribora, opreme, kemikalij in diagnostike.

Zgodovina

Podjetje je nastalo iz dveh uspešnih obratovalnic:

    Mikro - proizvodnje procesne opreme in bazenske tehnike,
    Polo - proizvodnje laboratorijske opreme. .

Pot se je nadaljevala z izdelovanjem laboratorijske opreme, ki smo jo takrat uspešno tržili na področju bivše Jugoslavije ter poslovanje razširili z uvozom laboratorijskega pribora in aparatov. Leta 1991 smo začeli prodajati laboratorijske kemikalije, leto kasneje pa tudi diagnostična sredstva za mikrobiološke in biokemijske laboratorije v zdravstvu. V letih delovanja smo razvili lasten program laboratorijske in procesne opreme, pribora ter kemikalij za razvojne, raziskovalne in diagnostične laboratorije, proizvodnjo aparatur, projektiranje in izvajanje gradnje laboratorijev, proizvodnjo laboratorijskega pohištva, popolno servisiranje in validacijo prodanih aparatov in opreme.

Smo edino podjetje v panogi, ki že od leta 1996 izdaja lasten katalog v slovenskem jeziku. 7000 izdelkov je dobavljivih v roku 24 ur in so predstavljeni na 580 straneh.

Prelomnice podjetja

    1982 - Začetek izdelovanja tuljav.
    1983 - Prva obrtna delavnica za navijanje tuljav in izdelovanje transformatorjev.
    1986 - Začetek izdelave laboratorijskih pripomočkov in aparatov.
    1989 - Selitev v prve lastne prostore.
    1989 - Registracija podjetja MIKRO+POLO d.o.o.
    1990 - Začetek prodaje laboratorijske opreme in pribora.
    1991 - Vključitev kemikalij v prodajni program.
    1992 - Dopolnitev prodajnega programa z diagnostičnimi aparati in reagenti.
    1992 - Začetek sodelovanja s farmacevtskima podjetjema Krka d.d in Lek d.d.
    1996 - Izdan prvi lasten katalog laboratorijskega pribora,  opreme in kemikalij.
    1998 - Začetek svetovanja in opremljanja laboratorijev s pohištvom.
    1999 - Pridobitev certifikata ISO 9001.
    2005 - Selitev v nove poslovne prostore.
    2006 - Akreditacija lastnega kalibracijskega laboratorija.
    2007 - Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje.
    2008 - Implementacija novega informacijskega sistema SAP.
    2008 - Razširitev poslovanja podjetja na območje BiH.
    2009 - Pridobitev statusa AOE.
    2009 - Skrajšanje dobavnega roka za kemikalije na 48 ur.
    2010 - Pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
    2011 - Lastniško preoblikovanje podjetja (podjetje še naprej ostaja v lasti družinskih članov).
    2011 - Ekološko ozaveščeno podjetje – brezpapirno poslovanje.
    2012 - Prva vseslovenska čistilna akcija Očistimo Slovenijo – očistimo laboratorije.
    2013 - Izdaja prvega interaktivnega kataloga izdelkov za laboratorije.
    2013 - Nadgradnja informacijskega sistema SAP s CRM

Promet

 


Zaposleni