POGOJI IN SPLOŠNE DOLOČBE TER INFORMACIJE O REGISTRACIJI

Registracija:

• vsak registriran uporabnik Marketa ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se vpiše v sistem; geslo je znano le uporabniku,

• uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu,

• za potrebe e-poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:

o ime in priimek,

o naslov in kraj bivanja,

o e-poštni naslov,

o uporabniško ime (ki je ali enako e-poštnemu naslovu oziroma ga uporabnik določi sam),

o geslo v skriti obliki,

o ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v registracijski obrazec na spletnem mestu Marketa,

o z registracijo uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma avtomatična sistemska obvestila. V kolikor ob registraciji označi za to namenjen okvirček pa soglaša tudi s sprejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah ter predstavitvah novih izdelkov.

Za točnost in vsebino podatkov, ki jih uporabnik vnese v spletni registracijski obrazec, ponudnik ne odgovarja. Ponudnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati uporabniku zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo. Prav tako ponudnik ni odgovoren v primeru, da podatki niso pristni; resničnost podatkov uporabnik zagotavlja z lastnoročnim podpisom.

Odgovornost za izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla je na strani uporabnika, zato vse posledice, škodo in stroške izgube, kraje ali zlorabe osebnega gesla nosi izključno uporabnik. Ponudnik v zvezi z izgubo, krajo ali zlorabo osebnega gesla ne prevzema nobene odgovornosti.

Vsak registriran uporabnik dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (zgolj navedenih osebnih podatkov kot navedenih v 2. odst. 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov) za potrebe izpolnitve naročila in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja in preučevanja nakupnih navad v Marketu.


PREKINITVE

Ponudnik ima možnost in pravico ugodnosti, ki jih ponuja kupcu, skladno s svojo poslovno politiko kadarkoli prilagajati.

Ponudnik lahko ugodnosti kupcu tudi ukine in prekine možnost elektronskega poslovanja, in sicer v primeru, ko kupec ne omogoča učinkovitega poslovanja (ne plačuje svojih obveznosti, ne skrbi za ažurnost svojih podatkov v uporabniškem profilu).

Kupec lahko elektronsko naročanje kadarkoli prekine in se odpove vsem obvezam in ugodnostim iz teh pogojev poslovanja, vendar le pod pogojem, da nima nobenih odprtih obveznosti in naročil do ponudnika.