Reklamacijski zapisnik

Splošni podatki

Številka reklamacije (številko prejmete od nas):
* Številka dokumenta (dobavnice ali računa):
* Kontaktna oseba:
* Telefon:
* E-pošta:

Podatki o pošiljatelju

* Obvezno izpolnite v primeru, da niste vnesli številke dobavnice ali računa. Če ste fizična oseba v polja, za katere nimate podatkov, vnesite “/”.
Naziv podjetja:
Naslov:
Poštna št. in pošta:
Oddelek:

Podatki o izdelkih

Vzrok neskladnosti:
Kataloška številka: Naziv izdelka: Količina:
Številka Kataloška številka Naziv izdelka Količina Vzrok neskladnosti
Trenutno za reklamacijo ni dodanih izdelkov. Prosimo, da v obrazec vnesete želene izdelke, in sicer tako, da izberete vzrok neskladnosti ter vnesete podatke o izdelku.
* Opis napake:
Šaržna številka - lot. št. in rok uporabe (v primeru, da obstaja):
Izjavljamo, da smo izdelke, ki jih vračamo, skladiščili v skladu z dobro skladiščno prakso in za transport pripravili v skladu z dobro transportno prakso. Izjavljamo, da so aparati oz. deli aparatov (merilne sonde, dodatna oprema, itd.), ki jih pošiljamo, očiščeni, dekontaminirani, dezinficirani in sterilizirani. V nasprotnem primeru soglašamo s stroški v znesku 50,00 EUR+DDV za čiščenje, dekontaminacijo, dezinfekcijo in sterilizacijo.

S klikom na gumb »oddaj reklamacijski zapisnik« boste na vaš e-poštni naslov prejeli pdf kopijo obrazca o oddani reklamaciji.